Choď na obsah Choď na menu
 


"SADNI!"

Cieľ: Cieľom cviku je naučiť psa na povel alebo na posunok sadnúť na mieste.
Povel a posunok: Základom je povel "Sadni!" a posunok - prsty na pravej ruke sú ohnuté do oblúka a zápästím pohybujeme smerom dopredu.
Podnet: Trhnutie vodítkom nahor a dozadu asi v uhle 45 stupňov a zatlačenie rukou na zadok psa.
Postup: Psa majte na vodítku. Chyťte ho za obojok, prípadne trhnite vodítkom nahor a dozadu v 46 stupňovom uhle a vydajte povel "Sadni!". Zároveň mu pevne, no nežne zatlačte zadok k zemi, až kým si nesadne. Pridržte ho v tejto polohe a povel opakujte. Vzápätí psa odmeňte pochvalou alebo pochúťkou.
Keď sa pes naučí sadnúť na povel, môžete k nemu pridať aj posunok. Pri vydaní povelu zároveň naznačte posunok. Nezabudnite psa chváliť!
Základné chyby: Silné trhanie vodítkom smerom dopredu, tlačenie rukou na chrbát psa namiesto na zadok, pomalé a nepresné sadanie psa.